Истината не се нуждае от гледни точки

Широко разпространена е идеята, че най-добрият път към истината е да се изслушат всички гледни точки. Всъщност обаче този път е най-бавният и е осеян с подводни камъни.

Гледните точки на повечето хора са напълно еднакви. Те повтарят едно и също, формулирано по различен начин и личността просто не разполага с времето да изслушва стотици хиляди копия по всеки един въпрос. Дори и случайно мненията им да се различават в широчина, те до едно плуват само в плитчините, без да достигат до същността на въроса по какъвто и да е начин.

Човек лесно може да бъде заблуден в лабиринта от илюзорни тези и да бъде заключен по средата, където има единствено празнота. Когато двама души кажат две грешни твърдения, а трети реши, че истината е между двете, това е ритуалното погребение на разума. Съзнателния човек не се разсейва от множеството. За него е достатъчно да изслуша само едната страна. Когато е участник в конфликт, индивидът е прав или греши сам по себе си, независимо от другия. Следователно информацията на останалите не е необходима.

Когато някой иска да улови есенцията на дадена теза, той винаги трябва да отиде при онези, които я подкрепят. Ако искате да разберете същността на християнството, не отивайте при хората от други религии, нито при атеистите. Прочетете Библията. Няма по-голямо доказателство за това, че християнството иска да убие света. Ако искате да проумеете целите на комунизма, не отивайте при неговите противници. Четете последователите му. Те най-добре ще ви разкрият отровата му. Всички философии се захранват от враговете си, но нито една не може да се пребори със собствените си недостатъци.

На индивидуалното ниво гледни точки няма. Когато художник е нарисувал величие, питаш единствено него и себе си. Не обективните критици, не феновете му, не онези, които го мразят. Когато обичаш, няма мнения. Когато заяваваш себе си, няма други виждания. Единствено свръхчовека може да определя собствения си свят. И всяка негова истина е абсолют.

Да, гледните точки разширяват кръгозора на мисълта ни, но на най-високото ниво всичко е само по себе си. И душата ни винаги знае дали би го приела или отхвърлила. Достатъчно е само да я попитаме.

Share This:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.