Сексът – радост, пътешествие, абсолют

Сексът е радост. Той е приемане на дивото, необузданото и чистото. Той е изначална връзка с природата ни и с нашата същност. Самият факт, че можем да изпитаме такова удоволствие чрез тялото си, е прекрасен. Сексът е акт на себеприемане. Израз на нашата способност да бъдем химия. Той е творение на естествената вселенска хармония и ни учи да се пречистваме. Сексът прави вида ни по-силен, оставяйки кръвта да се прелива между вените, усъвършенствайки индивида.

Сексът е пътешествие. Пътешествие към нас самите, което може да ни отведе до най-тайнствените кътчета на душата ни. Той е престъпление срещу нормите, бунт, експлозия, безумно извращение, пропаст. Той е нежност, непоносимо топли слънца и медено ухание. Сексът може да ни разкрие непознати пътеки, чиито сенки пазят истини за същността ни. Сексът е смелостта да освещаваш онова, което се крие в мрака, без да хвърляш блясък в очите му. Сексът е тримфът на въображението над страха. Неподозирано приключение. Лудост.

Сексът е абсолют. Тогава, когато е мост между влюбени души. Когато две стихии се сливат, за да създадат нови светове. За да усетят мощта си, треперейки от наслада и възторг. Сексът е древен ритуал, който има способността да спира времето. Сексът е израз на единственото, което си струва да бъде изразено – любов.

Share This:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.