„Обичам, следователно съм“

Победителят в конкурса за есе на тема „Обичам, следователно съм“ е Стефан Георгиев. Есето развива идеята, че любовта е избор, който изисква сила и смелост. И именно в този избор се изразява способността на човека да бъде истинският си Аз, побеждайвайки страха и лъжата.
Авторът заявява ясно позициите си, утвърждавайки, че човек се влюбва в това, което отговаря на същността му. Вътрешният диалог с Вселената разкрива мотива, че когато отстояваш онова, което обичаш, ти отстояваш самия себе си.
Любовта е отъждествена със свободата, защото там граници не съществуват. Двете заедно се превръщат в съзидателна сила, чрез която личността едновременно изразява и създава себе си.

...

Опознай себе си

Човек не може да осмисли напълно себе си и живота си, без да си е задавал някои основни въпроси за своята най-дълбока същност. В следващите две седмици ще публикуваме 14 такива въпроси и приканваме всеки да се замисли над тях и да си отговори искрено. Целта е накрая всеки да може да прави по-осъзнати избори в живота си, базирайки ги на собствените си убеждения и истини.

...