Няма ток за електрическия стол – палачът, осъденият и зрителите

Пиесата „Няма ток за електрическия стол” представлява един необичаен разговор между палач и осъден на прага на свършека на света. Но дали тайно в нея не се промъква и трети участник – зрителя? Каква ще е неговата роля предстои да разберем, но мога да ви подскажа, че тя започва след края на пиесата.

...