Опознай себе си

Човек не може да осмисли напълно себе си и живота си, без да си е задавал някои основни въпроси за своята най-дълбока същност. В следващите две седмици ще публикуваме 14 такива въпроси и приканваме всеки да се замисли над тях и да си отговори искрено. Целта е накрая всеки да може да прави по-осъзнати избори в живота си, базирайки ги на собствените си убеждения и истини.

...

„Индивидуализмът – в основата на човешкия прогрес”

Победителят в конкурса за есе „Индивидуализмът – в основата на човешкия прогрес” е Андрей Георгиев. Есето поставя въпроса какво значи „Аз“ и определя наличието на отговор като предпоставка за откриването на пълния спектър на живота. Само осъзнатият индивидуалист може да излезе от пределите на съществуването и да живее наистина – т.е. с цел и съзнаване на собствената си стойност. Текстът извежда най-дълбоката същност на човека като източник на сигурна преценка за това кое е правилно и като извор на сила вътрешните идеали да бъдат реализирани и във външния свят.

...