„Обичам, следователно съм“

Победителят в конкурса за есе на тема „Обичам, следователно съм“ е Стефан Георгиев. Есето развива идеята, че любовта е избор, който изисква сила и смелост. И именно в този избор се изразява способността на човека да бъде истинският си Аз, побеждайвайки страха и лъжата.
Авторът заявява ясно позициите си, утвърждавайки, че човек се влюбва в това, което отговаря на същността му. Вътрешният диалог с Вселената разкрива мотива, че когато отстояваш онова, което обичаш, ти отстояваш самия себе си.
Любовта е отъждествена със свободата, защото там граници не съществуват. Двете заедно се превръщат в съзидателна сила, чрез която личността едновременно изразява и създава себе си.

...