Стегнете се и се дръжте като деца!

Децата са прекрасни, но обществото непрекъснато ни повтаря, че с времето трябва да чуваме детския си глас все по-малко, а накрая и напълно да се откажем от него. Това е лъжа.

...

„София Прайд“ 2017 – съвършенство и чистота

Виж ти,масово събитие, организирано от хората, можело да бъде страхотно. Противно на очакванията ми, „София Прайд“ се оказа едно от най-позитивните и правилни събития, които съм виждал.

...