Човекът в центъра на Вселената

Победителят в конкурса за есе „Човекът в центъра на Вселената“ е Рая Стефанова. Есето разглежда човека в различни негови аспекти и в различни етапи от живота му и разсъждава задълбочено върху мястото му във Вселената. В текста се открива желание да се търси красивото и смисленото. Това търсене води до заключението, че човекът сам е пълен с вселени.

...