Обществото е Бог

Господството на религиите отмина. В момента сме под диктатурата на общественото мнение. Всичко на земята ще се решава от всевластния колектив. А дали ще победи, зависи от личността.

...

Хората имат тела

Човекът има тяло и то е от огромно значение. То е обиталището на духа му. То обикновено е първото нещо, което друг човек вижда. То е свързано с разума и душата и те са взаимозависими.

...

Хора, вие сте прекрасни

Хора, вие сте прекрасни. Вие единствени обитавате обърнатите върхове на дъното, вие единствени достигате до недрата на небесата. Вие имате потенциала за всичко и наистина заслужавате да бъдете всичко.

...