„Индивидуализмът – в основата на човешкия прогрес”

Победителят в конкурса за есе „Индивидуализмът – в основата на човешкия прогрес” е Андрей Георгиев. Есето поставя въпроса какво значи „Аз“ и определя наличието на отговор като предпоставка за откриването на пълния спектър на живота. Само осъзнатият индивидуалист може да излезе от пределите на съществуването и да живее наистина – т.е. с цел и съзнаване на собствената си стойност. Текстът извежда най-дълбоката същност на човека като източник на сигурна преценка за това кое е правилно и като извор на сила вътрешните идеали да бъдат реализирани и във външния свят.

...