Личният морал – компасът за пътя на човек

„Морал“ се е превърнало в мръсна дума и затова си има много добра причина: тя се използва единствено в смисъла на правила, които всеки трябва да приеме, без значение дали те отговарят на възгледите му. Само че всяка личност си има собствен морал, който определя най-важните решения в живота ѝ.

...

Доброто възпитание е лошо възпитание!

Трябва да кажете „Добър ден!“. Денят ви не е добър? На никой не му пука! Все пак вие може да притежавате безброй качества, но без задължителната демонстрация на добро възпитание сте за никъде!

...