Машините ли са единственият път към прогреса?

Човечеството трябва да се слее с машините, защото иначе те ще го изместят – това твърдят в днешно време експертите в науката и технологията. Но там някъде има и една очевидна втора опция и сякаш всички нарочно се преструват на глупаци, като не я посочват.

...

Фенилетиламина ряпа да яде

Най-после! Открихме я! Молекулата на жалката любов е тук! Браво, мили мои учени! Единствено вие сте в състояние да събудите у мен желанието Вселената да ми бъде обяснена от някой свещеник!

...