Реалистичността – една от клетките на обществото

Всяка велика идея за подобряването на света може да бъде смазана с един единствен довод: Това, което предлагаш е много хубаво, но не е реалистично. Любителите на този аргумент обаче трябва да се запитат колко голямо е значението му и трябва ли той да ни спира.

...

Машините ли са единственият път към прогреса?

Човечеството трябва да се слее с машините, защото иначе те ще го изместят – това твърдят в днешно време експертите в науката и технологията. Но там някъде има и една очевидна втора опция и сякаш всички нарочно се преструват на глупаци, като не я посочват.

...

Фенилетиламина ряпа да яде

Най-после! Открихме я! Молекулата на жалката любов е тук! Браво, мили мои учени! Единствено вие сте в състояние да събудите у мен желанието Вселената да ми бъде обяснена от някой свещеник!

...