Хетеросексуалният бял мъж трябва да владее света

Хетеросексуалният бял мъж трябва да владее света. За над две хилядолетия на власт той не успя да докаже това твърдение. Но всички останали го доказаха за по-малко от двайсет години. Той каза, че може да властва и се справи. Те казаха, че могат да са равни и не успяха.

...

Десетте Обществени заповеди

В днешно време Десетте Божи заповеди изглеждат смешни. Те потъпкват съвсем малко свободи и далеч не са достойни за съвременната епоха на тотално робство. За това мисля, че е време да се обобщят Десетте Обществени заповеди.

...

Твоята свобода свършва там, където започва свободата на другия – Най-краткият път към робството

Свободата свършва… някъде? Признавам, това е доста оригинална теория, но е време хората да се сетят и че е абсурдна. Истинската свобода може да е единствено и само абсолютна. За нея няма граници, изключения или краища.

...