Пътят напред е безкраен

Според философската теория за вечното възвръщане, има изчерпаем брой възможности, които ще се повтарят безброй пъти във вечността. В съвременното общество се наблюдава една по-примитивна форма на тази теория, според която просто всичко е изчерпаемо, а човекът и светът са в последната отсечка на пътя си, а после просто ще изчезнат.

...