ВСЕКИ е над закона

„Никой не е над закона” – поредното изречение, което хората повтарят с гордост, когато искат да убедят останалите, че всеки е просто поредния роб на Системата.

...