Възхищението – един от стълбовете на любовта

Любовта може да включва в себе си много чувства – доверие, уважение, разбиране, нежност, привързаност и т.н. Възхищението е навярно най-неизбежното сред тях, защото любовта е именно да видиш непознат космически взрив в личността на отсрещния.

...

Свръхчовекът обича от сила

Свръхчовекът обича от сила. Той усеща могъществото на душата си вътре в себе си. Тя го дави в приливите си, изгаря го в звездите си, и го разпръсква в ураганите си. Силата му кипи, клокочи, надига се и има нужда да излезе извън него и да залее света. И го прави чрез любов.

...

Всеки има правото да обича

Всеки има правото да обича е поредното изречение, което цели да принизи както любовта, така и свободата, избора и човешката същност. То твърди две чудовищни неща: първо, че любовта е право и второ, че любовта е общодостъпна и посредствена. Чудя се способно ли е човечеството да унижи любовта повече.

...

Променят значението на думата „любов” в тълковния речник

Водещи езиковеди, философи и социолози в страната са задействали процедура за променяне на официалният смисъл на думата „любов”. Причината за това е, че никой вече не я използва в оригиналното ѝ значение.

...