Седмичен обзор на новините 10/09/2018 – 16/09/2018

Коментар на Абсолютните за събитията от седмицата.

...

Фейсбук – отричането на реалността

Ако преди петдесет години някой беше казал на хората да публикуват всяка подробност от живота си в интернет, светът щеше да го зашлеви. За щастие в наши дни не съществуват пречки като достойнство и инстинкт за самосъхранение.

...