Унижението да поискаш помощ от полицията

За целите на статията, нека да приемем, че полицията не съществува само с цел да мачка свободата ни. Да си представим за момент, че това е правилно функционираща институция, която ни осигурява свободен живот. Е, питам ви, колко унизително е това?

...